Værktøjer

Følgende værktøjer tilgodeser en række af de værktøjer, som man som studerende på læreruddannelsen og elev i grundskolen kan have brug for.

OMREGNING MELLEM TITALSSYSTEMET OG ROMERTAL

Skriv enten et tal fra titalsssystemet eller et romertal og konvertér derefter.

OmskrivForklaring

Romertallene er et additivt talsystem med følgende syv forskellige cifre: I, V, X, L, C, D og M. Det blev oprindeligt opfundet af etruskerne og først senere overtaget af romerne. I modsætning til det positionssystem, som vi selv benytter i dag, så er dette system dog additivt. Symbolernes position har oprindeligt ingen betydning haft for tallets størrelse. Alle symboler skulle blot adderes for at få den samlede værdi. Det er først i senere opstillinger, at det har fået betydning, hvor symbolerne står.


Herunder kan man se de forskellige cifre og deres værdi, når de omskrives til arabertallene.

Romertal I V X L C D M
Arabertal 1 5 10 50 100 500 1000