Værktøjer

Følgende værktøjer tilgodeser en række af de værktøjer, som man som studerende på læreruddannelsen og elev i grundskolen kan have brug for.

Simuleringer

Brug disse simuleringsværktøjer til at arbejde med statistik og sandsynlighed. Lav stikprøveundersøgelser, sandsynlighedsregning og meget mere. Man kan nedenfor vælge blandt forskellige simuleringer, som muliggør at udtage fx en række kugler, tal, mønter, kort eller terninger et bestemt antal gange på en bestemt måde. Dermed kan man eksperimentere med og undersøge chancesituationer unden at skulle have konkrete materialer frem.

Vælg simuleringstype: 

Simulering 1: Hvor mange røde kugler udtages?
I denne simulering arbejdes med at finde den statistiske sandsynlighed
for at udtrække et antal røde kugler fra en pose med kugler, hvoraf nogle er røde.

Forklaring:
Der lægges en række kugler i en pose.
Et bestemt antal af disse kugler er røde.
Der udtrækkes en række kugler fra posen.
Man kan bestemme sig for, om det er med eller uden tilbagelægning.
Antallet af de røde kugler blandt de udtrukne kugler noteres.
Dette eksperiment gentages en række gange.

Antallet af kugler i posen:
Antallet af røde kugler i posen:
Antallet af kugler der udtrækkes:Antal gange eksperimentet gennemføres:


Beskrivelse af eksperimentet:

Resultat af eksperimenterne:
Linjeskift: 

Statistik: