Værktøjer

Følgende værktøjer tilgodeser en række af de værktøjer, som man som studerende på læreruddannelsen og elev i grundskolen kan have brug for.

TALLINJER I FORSKELLIGE TALSYSTEMER

Brug dette værktøj til at få de første tal fra 1 og op til et givent tal mellem 10-200 i forskellige talsystemer.

Base:  Omfang(tallene op til)