Værktøjer

Følgende værktøjer tilgodeser en række af de værktøjer, som man som studerende på læreruddannelsen og elev i grundskolen kan have brug for.

OMREGNING MELLEM TALSYSTEMER

Brug dette værktøj til at omregne mellem talsystemer.

Omskriv

Fra base:   Til base: