DIT ULTIMATIVE RESSOURCECENTER

Her finder du et stort udbud af opgaver, spil og hjælpemidler til brug i matematikundervisningen i grundskolen, gymnasiet og på læreruddannelsen.

Læs mere

De didaktiske grundtanker

Hjemmesiden er udviklet med henblik på at understøtte og afspejle centrale principper inden for matematikdidaktikken. Grundtanken er, at matematikundervisning bør være engagerende, meningsfuld og relevant. Den omfattende samling af interaktive opgaver og hjælpemidler er nøje udvalgt for at fremme kritisk tænkning, problemløsning og matematisk kommunikation. Lærere opfordres til at integrere disse ressourcer i undervisningen for at skabe en inspirerende og interaktiv matematikoplevelse. Formålet er at styrke elevernes matematiske kompetencer og vække en vedvarende interesse for faget.

"Erkendelser er flygtige med mindre de handles og udtrykkes."

Kritisk tænkning

Udforsk en verden af matematikopgaver, der inspirerer elever og studerende til at tænke kritisk og løse problemer.

Meningsfuld og udfordrende

Gør matematikundervisningen meningsfuld og relevant med sjove, målrettede og udfordrende opgaver, der stimulerer elevernes og de studerendes nysgerrighed.

Forstå fremfor huske

Fremhæv matematiske koncepter gennem praktiske opgaver, der styrker elevernes og de studerendes forståelse og anvendelse. Lær gennem forståelse fremfor metodelære.

Kommunikation og samarbejde

Skab matematisk tænkning gennem opgaver, der fremmer samarbejde og kommunikation i klasseværelset.

Differentiering

Opnå dybere forståelse med differentierede opgaver, der målrettet matcher elevernes individuelle behov og udfordringer.

Hjælpemidler

Berig matematikundervisningen med hjælpemidler og ressourcer, der understøtter differentieret undervisning samt elevernes og de studerendes læringsproces.