Grundskolen

Følgende opgaver henvender sig til grundskolens matematikundervisning i 1.- 10. klasse og skal ses som et supplerende materiale i udviklingen af elevernes forståelse af matematik.Tal og algebra

Tal
De naturlige tal, positionssystemet og titalssystemet
stk. - antal
stk. - rækkefølge
stk. - talrækker
stk. - størrelser, større end, mindre end og lig med
stk. - tallinjen
stk. - sortér efter størrelse
stk. - titalssystemets opbygning
     

Regnestrategier
Addition - Heltal
Etcifrede tal
stk. - etcifrede tal + 1 (sum ≤ 10)
stk. - etcifrede tal (sum ≤ 10)
stk. - etcifrede tal
stk. - etcifrede tal (manglende tal)

Tocifrede tal
stk. - tocifrede tal + 1 (uden overgang)
stk. - tocifrede tal (uden overgang)
stk. - tocifrede tal

Subtraktion - Heltal
Etcifrede tal
stk. - etcifrede tal - 1 (difference ≥ 0)
stk. - etcifrede tal (difference ≥ 0)
stk. - etcifrede tal (negative tal)
stk. - etcifrede tal (manglende tal)

Tocifrede tal
stk. - tocifrede tal - 1 (uden at låne)
stk. - tocifrede tal (uden at låne)
stk. - tocifrede tal

Multiplikation - Heltal
Etcifrede tal
stk. - etcifrede tal
     
Find regneart
stk. - regneart
     

Algebra
stk. - talmønstre
     

Geometri og måling

Geometriske egenskaber og sammenhænge
stk. - kategorisering
     
Geometrisk tegning
stk. - plane figurer
   
Placeringer og flytninger
stk. - placering
   
Måling
stk. - længde

Tid - Analog til digital
stk. - Område
stk. - hele timer
stk. - halve timer
stk. - kvarte timer
stk. - minutter

Tid - Digital til analog
stk. - Område
stk. - hele timer
stk. - halve timer
stk. - kvarte timer
stk. - minutter

Vægt
stk. - vægt

Statistik og sandsynlighed

Statistik
stk. - tabeller og diagrammer
   
Sandsynlighed
stk. - chance
   
   

  2. KLASSE

Tal og algebra

Tal
De naturlige tal, positionssystemet og titalssystemet
stk. - antal
stk. - rækkefølge
stk. - talrækker
stk. - størrelser, større end, mindre end og lig med
stk. - tallinjen
stk. - sortér efter størrelse
stk. - titalssystemets opbygning
     

Regnestrategier
Addition og subtraktion
stk. - addition med etcifrede tal
stk. - subtraktion med etcifrede tal
     
Find regneart
stk. - regneart
     

Algebra
stk. - talmønstre
     

Geometri og måling

Geometriske egenskaber og sammenhænge
stk. - kategorisering
     
Geometrisk tegning
stk. - plane figurer
   
Placeringer og flytninger
stk. - placering
   
Måling
stk. - længde
stk. - tid
stk. - vægt

Statistik og sandsynlighed

Statistik
stk. - tabeller og diagrammer
   
Sandsynlighed
stk. - chance
   
   

  3. KLASSE

Tal og algebra

Tal
De naturlige tal, positionssystemet og titalssystemet
stk. - antal
stk. - rækkefølge
stk. - talrækker
stk. - størrelser, større end, mindre end og lig med
stk. - tallinjen
stk. - sortér efter størrelse
stk. - titalssystemets opbygning
     
De rationale tal
stk. - decimaltal
stk. - brøker
     

Regnestrategier
De 4 regnearter - etcifrede naturlige tal
stk. - addition med etcifrede tal
stk. - subtraktion med etcifrede tal
stk. - multiplikation med etcifrede tal
stk. - division med etcifrede tal
     
De 4 regnearter - flercifrede naturlige tal
stk. - addition med flercifrede tal
stk. - subtraktion med flercifrede tal
stk. - multiplikation med flercifrede tal
stk. - division med flercifrede tal
     
Find regneart
stk. - regneartsøvelser
     

Algebra
stk. - talmønstre
     

Geometri og måling

Geometriske egenskaber og sammenhænge
stk. - kategorisering
     
Geometrisk tegning
stk. - plane figurer
stk. - rumlige figurer
   
Placeringer og flytninger
stk. - placering
   
Måling
stk. - længde
stk. - omkreds
stk. - areal
stk. - tid
stk. - vægt

Statistik og sandsynlighed

Statistik
stk. - tabeller og diagrammer
   
Sandsynlighed
stk. - chance
   
   

Tal og algebra

Tal
De rationale tal - decimaltal
stk. - omskrivning til brøk
stk. - afrunding
stk. - talrækker
stk. - størrelser, større end, mindre end og lig med
stk. - tallinjen
stk. - sortér efter størrelse
     
De rationale tal - brøker
stk. - omskrivning til decimaltal
stk. - forlænge brøker
stk. - forkorte brøker
stk. - størrelser, større end, mindre end og lig med
stk. - tallinjen
stk. - sortér efter størrelse
     

Regnestrategier
De 4 regnearter - heltal
stk. - addition med heltal
stk. - subtraktion med heltal
stk. - multiplikation med heltal
stk. - division med heltal
     
De 4 regnearter - brøker
stk. - addition med brøker
stk. - subtraktion med brøker
stk. - multiplikation med brøker
stk. - division med brøker
     
De 4 regnearter - decimaltal
stk. - addition med decimaltal
stk. - subtraktion med decimaltal
stk. - multiplikation med decimaltal
stk. - division med decimaltal
     
Negative tal
stk. - negative tal
     
Find regneart
stk. - regneartsøvelser
     

Algebra
stk. - ligninger
stk. - variable
     

Geometri og måling

Geometriske egenskaber og sammenhænge
stk. - vinkler og sidelængder
     
Geometrisk tegning
stk. - plane figurer
stk. - rumlige figurer
   
Placeringer og flytninger
Koordinatsystemet
stk. - punkter
   
Koordinatsystemet - Flytninger og mønstre
stk. - spejling
stk. - parallelforskydning
stk. - drejning
   
Måling
Trekanter
stk. - areal
stk. - omkreds
   
Firkanter
stk. - areal
stk. - omkreds
   
Andet
stk. - vægt
stk. - tid

Statistik og sandsynlighed

Statistik
stk. - tabeller og diagrammer
   
Sandsynlighed
stk. - chance
   
   

  5. KLASSE

Tal og algebra

Tal
De rationale tal - decimaltal
stk. - omskrivning til brøk
stk. - afrunding
stk. - talrækker
stk. - størrelser, større end, mindre end og lig med
stk. - tallinjen
stk. - sortér efter størrelse
     
De rationale tal - brøker
stk. - omskrivning til decimaltal
stk. - forlænge brøker
stk. - forkorte brøker
stk. - størrelser, større end, mindre end og lig med
stk. - tallinjen
stk. - sortér efter størrelse
     

Regnestrategier
De 4 regnearter - heltal
stk. - addition med heltal
stk. - subtraktion med heltal
stk. - multiplikation med heltal
stk. - division med heltal
     
De 4 regnearter - brøker
stk. - addition med brøker
stk. - subtraktion med brøker
stk. - multiplikation med brøker
stk. - division med brøker
     
De 4 regnearter - decimaltal
stk. - addition med decimaltal
stk. - subtraktion med decimaltal
stk. - multiplikation med decimaltal
stk. - division med decimaltal
     
Negative tal
stk. - negative tal
     
Find regneart
stk. - regneartsøvelser
     

Algebra
stk. - ligninger
stk. - variable
     

Geometri og måling

Geometriske egenskaber og sammenhænge
stk. - vinkler og sidelængder
     
Geometrisk tegning
stk. - plane figurer
stk. - rumlige figurer
   
Placeringer og flytninger
Koordinatsystemet
stk. - punkter
   
Koordinatsystemet - Flytninger og mønstre
stk. - spejling
stk. - parallelforskydning
stk. - drejning
   
Måling
Trekanter
stk. - areal
stk. - omkreds
   
Firkanter
stk. - areal
stk. - omkreds
   
Andet
stk. - vægt
stk. - tid

Statistik og sandsynlighed

Statistik
stk. - tabeller og diagrammer
   
Sandsynlighed
stk. - chance
   
   

  6. KLASSE

Tal og algebra

Tal
De rationale tal - decimaltal
stk. - omskrivning til brøk
stk. - afrunding
stk. - talrækker
stk. - størrelser, større end, mindre end og lig med
stk. - tallinjen
stk. - sortér efter størrelse
     
De rationale tal - brøker
stk. - omskrivning til decimaltal
stk. - forlænge brøker
stk. - forkorte brøker
stk. - størrelser, større end, mindre end og lig med
stk. - tallinjen
stk. - sortér efter størrelse
     

Regnestrategier
De 4 regnearter - heltal
stk. - addition med heltal
stk. - subtraktion med heltal
stk. - multiplikation med heltal
stk. - division med heltal
     
De 4 regnearter - brøker
stk. - addition med brøker
stk. - subtraktion med brøker
stk. - multiplikation med brøker
stk. - division med brøker
     
De 4 regnearter - decimaltal
stk. - addition med decimaltal
stk. - subtraktion med decimaltal
stk. - multiplikation med decimaltal
stk. - division med decimaltal
     
Negative tal
stk. - negative tal
     
Find regneart
stk. - regneartsøvelser
     

Algebra
stk. - ligninger
stk. - variable
     

Geometri og måling

Geometriske egenskaber og sammenhænge
stk. - vinkler og sidelængder
     
Geometrisk tegning
stk. - plane figurer
stk. - rumlige figurer
   
Placeringer og flytninger
Koordinatsystemet
stk. - punkter
   
Koordinatsystemet - Flytninger og mønstre
stk. - spejling
stk. - parallelforskydning
stk. - drejning
   
Måling
Trekanter
stk. - areal
stk. - omkreds
   
Firkanter
stk. - areal
stk. - omkreds
   
Andet
stk. - vægt
stk. - tid

Statistik og sandsynlighed

Statistik
stk. - tabeller og diagrammer
   
Sandsynlighed
stk. - chance
   
   

Tal og algebra

Tal
De rationale tal - decimaltal
stk. - omskrivning til brøk
stk. - afrunding
stk. - talrækker
stk. - størrelser, større end, mindre end og lig med
stk. - tallinjen
stk. - sortér efter størrelse
     
De rationale tal - brøker
stk. - omskrivning til decimaltal
stk. - forlænge brøker
stk. - forkorte brøker
stk. - størrelser, større end, mindre end og lig med
stk. - tallinjen
stk. - sortér efter størrelse
     
De rationale tal - procent
stk. - omskrivning til decimaltal
stk. - omskrivning til brøker
stk. - størrelser, større end, mindre end og lig med
stk. - tallinjen
stk. - sortér efter størrelse
     

Regnestrategier
De 4 regnearter - heltal
stk. - addition med heltal
stk. - subtraktion med heltal
stk. - multiplikation med heltal
stk. - division med heltal
     
De 4 regnearter - brøker
stk. - addition med brøker
stk. - subtraktion med brøker
stk. - multiplikation med brøker
stk. - division med brøker
     
De 4 regnearter - decimaltal
stk. - addition med decimaltal
stk. - subtraktion med decimaltal
stk. - multiplikation med decimaltal
stk. - division med decimaltal
     
Procent
stk. - find procent af
stk. - procent større end
stk. - procent mindre end
stk. - svarer til
stk. - find 100%
stk. - læg til/træk fra
     
Økonomi og procentuel vækst
Renteformel, kapitalfremskrivning,vækst
stk. - Kapital (Kn) efter n terminer
stk. - Startkapital (K0)
stk. - Rentefod (r)
stk. - Terminer (n)
stk. - Blandede opgaver
     
Potensregning
stk. - potenser og rødder
     
Negative tal
stk. - negative tal
     
Find regneart
stk. - regneartsøvelser
     

Ligninger
Algebraisk repræsentation
stk. - simple ligninger
stk. - ligninger m. parenteser
stk. - ligninger m. brøker
     
Sproglig repræsentation
stk. - regnehistorier
     

Formler og algebraiske udtryk
stk. - reducering
stk. - bostavsregning / variable
stk. - hjernevridere, grublere, talrækker m.m.
     

Funktioner
Førstegradsfunktioner
stk. - forskrift ud fra 2 punkter
stk. - forskrift ud fra punkt og hældning
stk. - skæring
stk. - tegn grafen
stk. - tabel - graf - forskrift

Quiz og byt
stk. - quiz og byt - funktioner
     

Geometri og måling

Geometriske egenskaber og sammenhænge
stk. - vinkler og sidelængder
     
Geometrisk tegning
stk. - plane figurer
stk. - rumlige figurer
   
Placeringer og flytninger
Koordinatsystemet
stk. - punkter
stk. - afstandsformel
stk. - midtpunktsformel
   
Koordinatsystemet - Flytninger og mønstre
stk. - spejling
stk. - parallelforskydning
stk. - drejning
   
Måling
Trekanter
stk. - areal
stk. - omkreds
   
Firkanter
stk. - areal
stk. - omkreds
   
Andet
stk. - vægt
stk. - tid

Statistik og sandsynlighed

Statistik
stk. - tabeller og diagrammer
   
Sandsynlighed
Kombinatorik
stk. - ordnet m. tilbagelægning
stk. - ordnet u. tilbagelægning
stk. - uordnet m. tilbagelægning
stk. - uordnet u. tilbagelægning
stk. - blandede

Sandsynlighed
   
   

  8. KLASSE

Tal og algebra

Tal
De rationale tal - decimaltal
stk. - omskrivning til brøk
stk. - afrunding
stk. - talrækker
stk. - størrelser, større end, mindre end og lig med
stk. - tallinjen
stk. - sortér efter størrelse
     
De rationale tal - brøker
stk. - omskrivning til decimaltal
stk. - forlænge brøker
stk. - forkorte brøker
stk. - størrelser, større end, mindre end og lig med
stk. - tallinjen
stk. - sortér efter størrelse
     

Regnestrategier
De 4 regnearter - heltal
stk. - addition med heltal
stk. - subtraktion med heltal
stk. - multiplikation med heltal
stk. - division med heltal
     
De 4 regnearter - brøker
stk. - addition med brøker
stk. - subtraktion med brøker
stk. - multiplikation med brøker
stk. - division med brøker
     
De 4 regnearter - decimaltal
stk. - addition med decimaltal
stk. - subtraktion med decimaltal
stk. - multiplikation med decimaltal
stk. - division med decimaltal
     
Negative tal
stk. - negative tal
     
Find regneart
stk. - regneartsøvelser
     

Ligninger
stk. - ligninger
stk. - variable
     

Formler og algebraiske udtryk
stk. - ligninger
stk. - variable
     

Funktioner
stk. - ligninger
stk. - variable
     

Geometri og måling

Geometriske egenskaber og sammenhænge
stk. - vinkler og sidelængder
     
Geometrisk tegning
stk. - plane figurer
stk. - rumlige figurer
   
Placeringer og flytninger
Koordinatsystemet
stk. - punkter
   
Koordinatsystemet - Flytninger og mønstre
stk. - spejling
stk. - parallelforskydning
stk. - drejning
   
Måling
Trekanter
stk. - areal
stk. - omkreds
   
Firkanter
stk. - areal
stk. - omkreds
   
Andet
stk. - vægt
stk. - tid

Statistik og sandsynlighed

Statistik
stk. - tabeller og diagrammer
   
Sandsynlighed
stk. - chance
   
   

  9. KLASSE

Tal og algebra

Tal
De rationale tal - decimaltal
stk. - omskrivning til brøk
stk. - afrunding
stk. - talrækker
stk. - størrelser, større end, mindre end og lig med
stk. - tallinjen
stk. - sortér efter størrelse
     
De rationale tal - brøker
stk. - omskrivning til decimaltal
stk. - forlænge brøker
stk. - forkorte brøker
stk. - størrelser, større end, mindre end og lig med
stk. - tallinjen
stk. - sortér efter størrelse
     

Regnestrategier
De 4 regnearter - heltal
stk. - addition med heltal
stk. - subtraktion med heltal
stk. - multiplikation med heltal
stk. - division med heltal
     
De 4 regnearter - brøker
stk. - addition med brøker
stk. - subtraktion med brøker
stk. - multiplikation med brøker
stk. - division med brøker
     
De 4 regnearter - decimaltal
stk. - addition med decimaltal
stk. - subtraktion med decimaltal
stk. - multiplikation med decimaltal
stk. - division med decimaltal
     
Negative tal
stk. - negative tal
     
Find regneart
stk. - regneartsøvelser
     

Ligninger
stk. - ligninger
stk. - variable
     

Formler og algebraiske udtryk
stk. - ligninger
stk. - variable
     

Funktioner
stk. - ligninger
stk. - variable
     

Geometri og måling

Geometriske egenskaber og sammenhænge
stk. - vinkler og sidelængder
     
Geometrisk tegning
stk. - plane figurer
stk. - rumlige figurer
   
Placeringer og flytninger
Koordinatsystemet
stk. - punkter
   
Koordinatsystemet - Flytninger og mønstre
stk. - spejling
stk. - parallelforskydning
stk. - drejning
   
Måling
Trekanter
stk. - areal
stk. - omkreds
   
Firkanter
stk. - areal
stk. - omkreds
   
Andet
stk. - vægt
stk. - tid

Statistik og sandsynlighed

Statistik
stk. - tabeller og diagrammer
   
Sandsynlighed
stk. - chance
   
   

Tal og algebra

Tal
De rationale tal - decimaltal
stk. - omskrivning til brøk
stk. - afrunding
stk. - talrækker
stk. - størrelser, større end, mindre end og lig med
stk. - tallinjen
stk. - sortér efter størrelse
     
De rationale tal - brøker
stk. - omskrivning til decimaltal
stk. - forlænge brøker
stk. - forkorte brøker
stk. - størrelser, større end, mindre end og lig med
stk. - tallinjen
stk. - sortér efter størrelse
     

Regnestrategier
De 4 regnearter - heltal
stk. - addition med heltal
stk. - subtraktion med heltal
stk. - multiplikation med heltal
stk. - division med heltal
     
De 4 regnearter - brøker
stk. - addition med brøker
stk. - subtraktion med brøker
stk. - multiplikation med brøker
stk. - division med brøker
     
De 4 regnearter - decimaltal
stk. - addition med decimaltal
stk. - subtraktion med decimaltal
stk. - multiplikation med decimaltal
stk. - division med decimaltal
     
Negative tal
stk. - negative tal
     
Find regneart
stk. - regneartsøvelser
     

Ligninger
stk. - ligninger
stk. - variable
     

Formler og algebraiske udtryk
stk. - ligninger
stk. - variable
     

Funktioner
stk. - ligninger
stk. - variable
     

Geometri og måling

Geometriske egenskaber og sammenhænge
stk. - vinkler og sidelængder
     
Geometrisk tegning
stk. - plane figurer
stk. - rumlige figurer
   
Placeringer og flytninger
Koordinatsystemet
stk. - punkter
   
Koordinatsystemet - Flytninger og mønstre
stk. - spejling
stk. - parallelforskydning
stk. - drejning
   
Måling
Trekanter
stk. - areal
stk. - omkreds
   
Firkanter
stk. - areal
stk. - omkreds
   
Andet
stk. - vægt
stk. - tid

Statistik og sandsynlighed

Statistik
stk. - tabeller og diagrammer
   
Sandsynlighed
stk. - chance
   
   

Indskoling

Tal og algebra
Funktioner
quiz og byt #1
   

Mellemtrin

Tal og algebra
Funktioner
quiz og byt #1
   

Udskoling

Tal og algebra
Funktioner
quiz og byt #1
quiz og byt #2
   

Her vil du med tiden kunne hente en række færdighedsopgaver, som svarer til de opgaver, som anvendes til "Prøven uden hjælpemidler" i grundskolen. Lige nu er det blot i BETA-fase. Opgaverne stilles inden for områderne: (1) Matematik i anvendelse, (2) geometri, (3) statistik og sandsynlighed samt (4) tal og algebra.

Antal opgaverTekst

Vælg om forklarende tekst og overskrifter skal være synlige ved opgaverne.Opstilling

Vælg opstilling for de 4 regnearter.
Addition (Plus)

Subtraktion (Minus)

Multiplikation (Gange)

Division (Division)


Regnetegn

Vælg regnetegn for de 2 regnearter.
Multiplikation (Gange)

Division (Division)


Udregningsområde:

Forside:

Tekst

Vælg om forklarende tekst og overskrifter skal være synlige ved opgaverne.Opstilling

Vælg opstilling for de 4 regnearter.
Addition (Plus)

Subtraktion (Minus)

Multiplikation (Gange)

Division (Division)


Regnetegn

Vælg regnetegn for de 2 regnearter.
Multiplikation (Gange)

Division (Division)


Udregningsområde:

Forside:

'