Gymnasiet

Kommende opgaver vil tilgodese en række af de opgavetyper, som kan findes i gymnasiet.Område 1

Vektorer - 2D
Underområde 1
stk. - Længde- og afstandsformlen
stk. - Regning med vektorer
stk. - Skalarprodukt/prikprodukt
stk. - andet
     
Underområde 2
stk. - Vinkel mellem vektorer
stk. - Projektion af vektor på vektor
stk. - Determinant/planprodukt
stk. - linjens ligning og vektorer
stk. - linjens parameterfremstilling
stk. - linjens ligning og vektorer
     

Område 2

Cirklen
stk. - Distanceformlen
stk. - Cirkler og linjers skæringer
stk. - Tangentligning til en cirkel
stk. - division med flercifrede tal
     
     

Område 3

Funktioner
Underområde 1
stk. - babylonske tal
stk. - hieroflyffer
stk. - romertal
     

Kapitel 4

Læremidler fra regnebog til CAS
Andre opgavetyper
stk. - lommeregneren er i stykker
stk. -
stk. -
stk. -
stk. -
     
     

Kapitel 5

De positive rationale tal
Procent
stk. - find x procent af
stk. - procent større end
stk. - procent mindre end
stk. - antal procent af
     
Brøk
stk. - forkorte brøk
stk. - addition af brøker
stk. - subtraktion af brøker
stk. - multiplikation af brøker
stk. - division af brøker
stk. - find største eller mindste brøk
stk. - find brøk mellem brøker
stk. - brøkers omdannelse til decimaltal
   
Decimaltal
   
Andet

Kapitel 6

Brøkregning i den fagdidaktiske skole, RME
stk. -
stk. -
stk. -
stk. -
   

Kapitel 7

Negative tal og repræsentationer
stk. -
stk. -
stk. -
stk. -
   

Kapitel 8

Komplekse tal
Tal
stk. -
stk. -
stk. -
stk. -
   

Kapitel 9

Talteori og reelle tal
Primtal
stk. - find primtal
stk. - primfaktoropløsning
stk. - find divisorer
   
SFD/MFM
stk. - mindste fælles multiplum (MFM)
stk. - største fælles divisor (SFD)
stk. - SFD - Euklids algoritme
   

Kapitel 10

Algebras stofdidaktik
Undersøgende matematik
stk. - Ligninger
stk. - Repræsentationer af ligninger
stk. -
stk. -
   
Andet
stk. -
stk. -
stk. -
stk. -
   

Kapitel 11

Funktioner og funktionsbegrebet
Undersøgende matematik
stk. - funktionsmaskiner
stk. - lineære funktioner
stk. - omvendt proportionalitet
stk. - talteori
   

Kapitel 12

Ligninger og problemløsning
Løsning af førstegradsligninger
stk. - én ubekendt
stk. - flere ubekendte
 
Ligninger med to ubekendte
stk. - lige store koefficienters metode
stk. - substitutionsmetoden
 
Anvendelse af CAS
stk. - anvendelse af Geogebra
   

Kapitel 13

Rentesregning
Simpel rentesregning Kn = K0 · ( 1 + r)n
stk. - find kapital Kn
stk. - find startkapital K0
stk. - find rentefod r
stk. - find terminer n
   
Annuiteter
stk. - annuiteter - opsparing
stk. - annuiteter - gæld
stk. - målsøgning
stk. - nominel og effektiv rente
   

Kapitel 14

Vækstfunktioner
Undersøgende matematik
stk. - grublere
stk. - hverdagsmatematik
stk. - talmønstre
stk. - talteori
   

Kapitel 15

Modellering i skolen
Undersøgende matematik
stk. - Grublere - Hjernevridere
stk. - hverdagsmatematik
stk. - talmønstre
stk. - talteori
   
   
   

Kapitel 1

Eksperimentel geometri
Baser - De fire regnearter
stk. - addition i base
stk. - subtraktion i base
stk. - multiplikation i base
stk. - division i base
     
Baser - Omskrivning mellem baser
stk. - base  til base  
stk. - base  til base
stk. - blandede opg. i base  
     

Kapitel 2

Lokalisering, afstand og bevægelse
Multiplikation og division
stk. - multiplikation med etcifrede tal
stk. - division med etcifrede tal
stk. - multiplikation med flercifrede tal
stk. - division med flercifrede tal
     

Kapitel 3

Undersøgelser af rumlige figurer
Andre talsystemer
stk. - babylonske tal
stk. - hieroflyffer
stk. - romertal
     

Kapitel 4

Bevisførelse i geometri
Andre opgavetyper
stk. - lommeregneren er i stykker
stk. -
stk. -
stk. -
stk. -
   
   

Kapitel 5

Elementer af geometriens didaktik
stk. -
stk. -
stk. -
stk. -
   

Kapitel 6

Klassisk geometri
stk. -
stk. -
stk. -
stk. -
   

Kapitel 7

Måling og areal
Tal
stk. -
stk. -
stk. -
stk. -
   

Kapitel 8

Rumfang
Primtal
stk. - find primtal
stk. - primfaktoropløsning
stk. - find divisorer
   
SFD/MFM
stk. - mindste fælles multiplum (MFM)
stk. - største fælles divisor (SFD)
stk. - SFD - Euklids algoritme
   
   

Kapitel 9

Analytisk geometri
Undersøgende matematik
stk. - funktionsmaskiner
stk. - lineære funktioner
stk. - omvendt proportionalitet
stk. - talteori
   

Kapitel 10

Trigonometri og geometri i det fri
Løsning af førstegradsligninger
stk. - én ubekendt
stk. - flere ubekendte
 
Ligninger med to ubekendte
stk. - lige store koefficienters metode
stk. - substitutionsmetoden
 
Anvendelse af CAS
stk. - anvendelse af Geogebra
   

Kapitel 11

Kuglefladens geometri
Simpel rentesregning Kn = K0 · ( 1 + r)n
stk. - find kapital Kn
stk. - find startkapital K0
stk. - find rentefod r
stk. - find terminer n
   
Annuiteter
stk. - annuiteter - opsparing
stk. - annuiteter - gæld
stk. - målsøgning
stk. - nominel og effektiv rente
   

Kapitel 12

Grafteori og topologi
Undersøgende matematik
stk. - grublere
stk. - hverdagsmatematik
stk. - talmønstre
stk. - talteori
   

Kapitel 1

Åben udforskende dataanalyse
Baser - De fire regnearter
stk. - addition i base
stk. - subtraktion i base
stk. - multiplikation i base
stk. - division i base
     
Baser - Omskrivning mellem baser
stk. - base  til base  
stk. - base  til base
stk. - blandede opg. i base  
     

Kapitel 2

Beskrivende statistik
Multiplikation og division
stk. - multiplikation med etcifrede tal
stk. - division med etcifrede tal
stk. - multiplikation med flercifrede tal
stk. - division med flercifrede tal
     

Kapitel 3

På sporet af sammenhænge
Andre talsystemer
stk. - babylonske tal
stk. - hieroflyffer
stk. - romertal
   

Kapitel 4

Elementer af stokastikkens didaktik
stk. -
stk. -
stk. -
stk. -
   

Kapitel 5

Tre slags sandsynlighed
stk. -
stk. -
stk. -
stk. -
   

Kapitel 6

Kombinerede sandsynligheder, chancetræer og spil
Tal
stk. -
stk. -
stk. -
stk. -
   

Kapitel 7

Sandsynlighedsfordelinger
Undersøgende matematik
stk. - funktionsmaskiner
stk. - lineære funktioner
stk. - omvendt proportionalitet
stk. - talteori
   

Kapitel 8

Stikprøver og estimation
Løsning af førstegradsligninger
stk. - én ubekendt
stk. - flere ubekendte
 
Ligninger med to ubekendte
stk. - lige store koefficienters metode
stk. - substitutionsmetoden
 
Anvendelse af CAS
stk. - anvendelse af Geogebra
   

Kapitel 9

Hypotesetest
Simpel rentesregning Kn = K0 · ( 1 + r)n
stk. - find kapital Kn
stk. - find startkapital K0
stk. - find rentefod r
stk. - find terminer n
   
Annuiteter
stk. - annuiteter - opsparing
stk. - annuiteter - gæld
stk. - målsøgning
stk. - nominel og effektiv rente
   


 Indstillinger