Spil

Følgende spil kan være nyttige at inddrage i matematikundervisningen af elever i grundskolen, på gymnasiet og studerende på læreruddannelsen.

De fangedes dilemma


Dette dilemma er et meget kendt dilemma i flere sammenhænge. På engelsk hedder det "Prisoner's dilemma".
Det er et tankeeksperiment, som beskriver en situation, hvor to parter, adskilt og ude af stand til at kommunikere,
hver især skal vælge mellem at samarbejde med den anden eller ej.
Den højeste belønning for hver part opstår, når begge parter vælger at samarbejde.

Historien

To bankrøvere flygter fra et bankrøveri. De bliver fanget af politiet, som dog
ikke kan bevise, at de fangede er skyldige i mere end småkriminalitet.
En politibetjent får dog følgende idé til regler, for at få de fangede til at snakke.
De to fangede placeres i hver deres lokale.

Reglerne:
1. Hvis den ene fortæller, at den anden gjorde det, så går den ene fri, og den anden får 5 år.
2. Hvis de begge fortæller, at den anden gjorde det, så får de hver 3 år.
3. Hvis de begge tier, så får de hver blot 1 år.

Du og din makker er blevet fanget. Hvad siger du?