Hjælpemidler

Følgende hjælpemidler tilgodeser en række af de opgaver, som man som studerende på læreruddannelsen og elev i grundskolen kan have brug for.